• 0 212 213 26 95

Makaleler

TAHKİM konusunda yayınlanmış olan TEZLER;

 

Tez No

 Yazar  Yıl Tez Adı  Türü  Konu

279457

MEHMET SELÇUK TÜRKOĞLU

2011

Milletlerarası Tahkim Kanunu ve UNCITRAL tahkim kuralları çerçevesinde Ad Hoc tahkim usulü
Ad Hoc arbitration proceedings within the framework of International Arbitration Law and UNCITRAL arbitration rules

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

330318

SERHAT TOLGA SEZER

2011

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda takas
Permutation in Civil Procedure Law and Enforcement-Bankrupt Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

333375

ŞULE GÜLTEK

2011

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca iptal davası
Action to set aside the arbitral award according to the International Arbitration Act

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

333292

UMİD UMAR UULU

2011

Türk ve Rus Hukukunda yabancı hakem kararlarının tenfizi
The enforcement of the foreign arbitral awards in Turkish and Russian Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

303773

CENGİZ SERHAT KONURALP

2011

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları: Tahkim
Alternative dispute resolution methods: Arbitration

Doktora

Hukuk = Law

279406

YALÇIN TORUN

2011

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) hakem kararlarına karşı hukuki başvuru yolları
Post remedy awards of the international center for the settlement of investment disputes (ICSID) arbitration

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

408854

MEHMET GEDİKBAŞ

2011

Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca akdedilen sözleşmelerde tahkim kaydı
Public Procurement Law and Public Procurement Contracts Law, as per the contracts concluded by the arbitration registration

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration

333392

NİLÜFER ALBUZ

2012

Marka Hukukunda geçici hukuki korumalar
Temporary legal protections in Trademark Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

327983

ATA KARAZİNCİR

2012

Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak tahkim
Arbitratioan as the resolution of the international commercial conflicts within the framework of the act on International Arbitration

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

303712

DİKRAN MİGIRDİÇ ZENGİNKUZUCU

2012

Devlet ve yabancı yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü merkezi (ICSID)'nin kuruluşu ve işlevi
The role and function of international centre for settlement of investment disputes (ICSID) in the settlement of disputes between states and foreign investors

Doktora

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

313176

SERHAT ÖZER

2012

Uluslararası inşaat sözleşmeleri, anlaşmazlıkları ve çözüm yolları
International construction agreements, disputes and resolutions

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

381817

BEYZA ÖZTURANLI

2014

Devletlerarası tahkim

Doktora

Hukuk = Law

370173

FARIZ GUSSEINOV

2014

Kazakistan Hukukuna göre yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
According to Kazakstani Law recognition and approval of foreign arbitral awards

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

364950

HÜSEYİN AFŞIN İLHAN

2014

Tahkim sözleşmesinin geçerliliği
Validity of arbitration agreements

Doktora

Hukuk = Law

381113

RECAİ ENİS AHMET AKALIN

2014

Uluslararası vergi hukuku ve çözüm yolları
The international tax law and it's solution ways

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

391395

CANSU YENER

2015

Milletlerarası tahkim anlaşmasının kurulması ve etkisi
Establishment and effects of the international arbitration agreement

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

407325

EKİN TUNA

2015

Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda iptal davası
Action to set aside the arbitral award according to International Commercial Arbitration Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

0

SÜMEYYE ALTINTAŞ

2015

Tahkimin Geçersizliği
Invalidity of Arbitration

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

396696

YAVUZ KORUCU

2015

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre tahkim
Arbi̇trati̇on accordi̇ng to The Code of Ci̇vi̇l Procedure

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

393376

DİDEM KAYALI

2015

Milletlerarası ticari tahkimde hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
Independence and impartiality of arbitrators in international commercial arbitration

Doktora

Hukuk = Law

393112

HACI ALİ AÇIKGÜL

2015

Türk ve Amerikan Hukukunda satılanın ayıplı olması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi
The consumer's rescission of the contract in the scope of defect liabilty in Turkish and United States Law

Doktora

Hukuk = Law

415728

ÖMER FARUK PETEK

2015

Hakem Sözleşmesi uyarınca hakemin hak ve yükümlülükleri
The rights and obligations of the arbitrator under the arbitrator's contract

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

415725

MEHMET AKİF GÜL

2015

New York Sözleşmesi bağlamında usûlî tenfiz engelleri

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

0

HAKAN KİTAPÇI

2016

'MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUNUNDA YARGILAMA YETKİSİ KAVRAMI VE TAHKİM MAHKEMESİNİN YARGILAMA YETKİSİNİN SINIRLARI'
Jurisdictional Rule of Arbitral Tribunal in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the Limits of the Jurisdictional Rule of Arbitral Tribunal

Doktora

Hukuk = Law

0

MARAT AKHMADİ

2016

Türk ve Rus Hukukuna Göre Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
Türk ve Rus Hukukuna Göre Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri

Doktora

Hukuk = Law

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı