• 0 212 213 26 95

Kaynaklar ( KİTAP )

BAŞLICA MİLLİ TAHKİM İLE İLGİLİ KAYNAKLAR:

-Prof. Dr. İbrahim Özbay Arş. Gör. Yavuz Korucu, Tahkim (HMK m.407-444), Ankara Nisan 2016

-Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Afşin İlhan, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, Ocak 2016

-Prof. Dr. Nuray Ekşi, Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, Kasım 2015

-Yavuz Korucu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkim, Eylül 2015

-Dr. Didem Kayalı, Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

-Fatih Işık, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk, Mayıs 2015

-Doç. Dr. Musa Aygül, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Usulüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller, Ekim 2014

-Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı, Milletlerarası Tahkim Rehberi, Ekim 2014

-Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman Başaran, Uluslararası Tahkim, Ekim 2014

-Dr. Işıl Egemen Demir, ICSID Tahkiminde Kişi Bakımından Yetki, Temmuz 2014

-Prof. Dr. Ergin Nomer, Prof. Dr. Nuray Ekşi, Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar Cilt: 2, Mayıs 2014

-Yrd. Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, Ekim 2013

-İzzet Karataş, Ulusal İç Tahkim, Ekim 2013

-Prof. Dr. Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim, Temmuz 2013

-Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Onbirinci Kısım, İç Tahkim, Nisan 2012

 

 

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı