• 0 212 213 26 95

Neden Tahkim

MİLLİ TAHKİM

"ALTERNATİF, GÜVENİLİR, HIZLI, GİZLİ ÇÖZÜM"

 

TAHKİM NEDİR?

Tahkim, tarafların uyuşmazlığı çözme yetkisini mahkemeler yerine kendilerinin seçtikleri HAKEM veya HAKEM KURULUNA bıraktıkları bir yargılama yoludur.

ÖZEL ve ÇAĞDAŞ bir yargılama yöntemidir.

Alternatif çözüm yollarından biridir.

NEDEN TAHKİM?

Dünyada ve Ülkemizde iç ve dış ticaret gerek yoğunluk, gerek hacim itibariyle artmış; bu artışla birlikte hukuki ihtilaflar hızla çoğalmıştır.

Çoğalan bu ihtilaflar karşısında Yargı; bürokrasi ve katı kurallar içerisinden çıkamayınca, GÜVENİLİR, HIZLI, GİZLİ alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri ihtiyaç haline gelmiştir.

Çünkü ülkemizde ticari bir dava ortalama (5) yılda bitmektedir. Doğal olarak bu da, zaman, emek ve para kaybıdır.

Tahkimin amacı, adaletin dağıtılmasında ve uyuşmazlıkların yargısal yolla çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktır.

UYGULAMA?

Gelişmiş bir çok batılı devlette tahkime götürülen ticari ihtilaflar, mevcut özel hukuk ihtilaflarının % 70'ni aşmaktadır.

Bizde ise tahkim hakkında insanların bilgisi yoktur.

Bu nedenle uygulama oranı neredeyse “0-(SIFIR)” dır.

TAHKİMİN FAYDALARI NELERDİR?

-Ticari davanın UZMAN hakemler aracılığı ile çözümlenmesi,

-Uyuşmazlıklarda ESNEK usulün uygulanması, yani karşılıklı ve hakemle diyalog şansının olması,

-Çok çok KISA zamanda çözüme ulaşılması, (EN GEÇ 1 YIL)

-Hakem kararlarının NİHAİ ve BAĞLAYICI olması,

-Hakemin acele hallerde İHTİYATİ TEDBİR kararı verebilmesi,

-Uyuşmazlığın tamamen GİZLİ çözülmesi, dolayısıyla TİCARİ SIRLARIN korunması,

-Yargılama giderlerinin diğer yöntemlere göre çok çok DÜŞÜK olması,

-Hiçbir OLUMSUZ yanının olmaması.

HAKEM KARARININ YAPTIRIMI NEDİR?

Hakem kararları mahkeme kararlarıyla aynı etkiye sahip olup, mahkemelerce verilen kararlar gibi, BAĞLAYICIDIR, İcra Edilebilir yani İCRAYA KONARAK “İLAMLI TAKİBE” konu yapılabilir.

Bir başka ifadeyle, kesinleşmiş bir hakem kararı ile mahkeme kararı arasında hiçbir fark yoktur.

Ayrıca Hakem;

-İHTİYATİ TEDBİR kararı verebilir,

-DELİL TESPİTİ yapabilir,

-BİLİRKİŞİ atayabilir,

-HER TÜRLÜ DELİLİ toplayabilir.

-YARGILAMA GİDERİ VE ÜCRETİ VEKÂLETE hükmedebilir.

TAHKİM YASAKLARI NELERDİR?

-İhtilafın taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan kaynaklanmaması,

-İki tarafın iradesine tabi olmayan işlerden olmaması,

-İhtilafın iş davalarından kaynaklanmaması,

-İhtilafın tahliye ve kira tespitine ilişkin olmaması.

-İhtilafın konusun tüketici kanunu kapsamında olmaması,

NE YAPMALIYIM?

Her türlü ticari veya mesleki sözleşmeye “tahkim şartı” koymak veya ayrı bir “tahkim sözleşmesi” yapmak yeterlidir.

“SÖZ UÇAR, YAZI KALIR “ prensibinden hareketle,

Sözleşmenin taraflarının “ana sözleşmelerini” her zaman uzman hukukçulara yaptırmalarında büyük fayda vardır.

İHTİLAF ÇIKTI NE OLACAK?

Davacı taraf ilk önce HAKEM SEÇİMİ için müracaatını yapar,

Hakem atamakla yetkilendirilen kişi tarafından hakem ataması yapılır,

Dava dilekçesi ve ekleri HAKEM'e ibraz edilir,

Başvuru HAKEM tarafından derhal işleme konulur.

Her türlü teknik ve lojistik hizmet şirket tarafından sağlanır.

TAHKİME RAĞMEN MAHKEMEDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi varsa, uyuşmazlık halinde taraflar tahkim yoluna gitmek zorunda oldukları gibi, bu uyuşmazlığın çözümü için mahkemelere başvuramazlar.

Geçerli bir tahkim sözleşmesine rağmen davacı mahkemede dava açarsa, davalı süresi içinde tahkim ilk itirazında bulunarak davanın usulden reddini isteyebilir.

HAKEMLER NASIL SEÇİLİR?

Taraflar, hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir.

Tahkim yargılamasının en önemli ayağı “HAKEM SEÇİMİ ve HAKEM KALİTESİ” dir. Bu nedenle;

HAKEMLER;

-Hukukçulardan, (Emekli hakimler, öğretim görevlileri, avukatlar gibi)

-İlgili mesleklerden, (Davanın niteliğine göre her tür meslekten)

-Uygulamacılardan,

-İş aleminde saygınlığı tartışmasız isimler arasından seçilir.

Yaklaşık 300 hakem görev almaya hazırdır.

Hakemlerin her biri, birbirinden değerli, mesleğinde temayüz etmiş kişilerdir.

HAKEMİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

Haklı sebep olmaksızın görevini yerine getirmeyen hakem, tarafların bu sebeple uğradığı zararları ödemekle yükümlüdür. Hakem işini yaparken gerekli özeni göstermelidir.

Tahkim yargılamasında suç işleyen “hakem” aynı “hakim” gibi cezalandırılır.

HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI VAR MIDIR?

Hakem kararlarına karşı yalnız Asliye Ticaret Mahkemesine iptal davası açılabilir. Yani esasın içeriği incelenmez, içerik denetimi yapılamaz.

İptal davası tahkim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinde açılır ve heyet halinde davaya bakılır. İptal davası öncelikle ve ivedilikle görülür.

İptal davasında sadece kanunda sayılı olan şekli iptal sebepleri göz önünde bulundurulur.

İptal davası kararın bildiriminden itibaren 1 ay içinde açılır.

Karara karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Dava değeri kadar %100 teminat yatırmak kaydıyla icrası durdurulabilir.

İptal kararlarına karşı da temyiz yoluna başvurulabilir. Ancak temyiz icrayı hiçbir şekilde durdurmaz.

 

NOT: Hiçbir şekilde hukuki danışmanlık verilmez. Ofis (World AŞ) Tahkim ve arabuluculuk konusunda sadece tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde bulunur. Taraflara her zaman avukat yardımı almaları tavsiye edilir.

 

 

 

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı