• 0 212 213 26 95

Hakkımızda

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Bankacılık, finans, telekomünikasyon, enerji, ulaşım, lojistik, ilaç, inşaat ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel  gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek,
Şirket faaliyetlerine yönelik tanıtım, reklam ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, bu bağlamda, ulusal ve uluslararası paneller, sempozyumlar ve diğer faaliyetleri organize etmek, çeşitli organizasyonlar için tacirlere her türlü yer, malzeme ve benzeri  lojistik desteği sağlamak,
Bu bağlamda; öncelikli olarak tanıtım, reklam ve organizasyon faaliyetleri ile “hukukta alternatif uyuşmazlık çözüm” konusunda toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

MİSYONUMUZ:

Her şeyden önce Ofis (World AŞ) tarafından hiçbir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti verilmez. Ofis (World AŞ) tahkim ve arabuluculuk konusunda sadece tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde bulunur. Taraflara her zaman avukat yardımı almaları tavsiye edilir.
Misyonunuz, toplumda uzlaşma kültürü oluşmasını, bunun için de “söz uçar, yazı kalır” prensibinden hareketle ilk önce, “yazılı sözleşme” yapma alışkanlığını kazandırmak için çalışmalar yapmaktır.
Hukukta başlıca alternatif çözüm yolları, arabuluculuk ve tahkim müesseseleridir.  
Dünyada ve Ülkemizde iç ve dış ticaret gerek yoğunluk, gerek hacim itibariyle artmış; bu artışla birlikte hukuki ihtilaflar hızla çoğalmıştır.
Çoğalan bu ihtilaflar karşısında Yargı; bürokrasi ve katı kurallar içerisinden çıkamayınca, GÜVENİLİR, HIZLI, GİZLİ alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri ihtiyaç haline gelmiştir.
Çünkü ülkemizde ticari bir dava ortalama (5) yılda bitmektedir. Doğal olarak bu da, zaman, emek ve para kaybıdır.
Bu nedenlerle öncelikli hedef hukukta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaşması konusunda tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmaktır.


NEDEN TAHKİM OFİSİ?

Ofis, kuruluş amacı doğrultusunda, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ile, ücretsiz organizasyon hizmeti vererek, arabuluculuk-tahkim karma yöntemi konusunda toplumu bilinçlendirme gayreti içerisinde olacaktır.  
Arabuluculuk-tahkim yöntemi; arabuluculuk yönteminin başarısız olması olasılığına karşılık, tahkimle tamamlanan karma bir yöntemdir. Arabuluculuk ve tahkim olmak üzere iki ayrı usulü bünyesinde barındıran bu yöntemin amacı, arabuluculuğun başarısız olması halinde, devlet mahkemelerine başvurmaya gerek kalmaksızın bağlayıcı bir çözüm aşamasına gelme arzusudur. Arabuluculuk-tahkim yöntemi bağlayıcı olmayan arabuluculuk ile bağlayıcı olan tahkimin bir araya gelmesinden oluşan karma bir yöntemdir.
Tahkim sözleşmesi yapan taraflara, arabuluculuğu teşvik amacıyla, 
Tahkim sözleşmesinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, arabuluculuk uygulanabilecek tüm ihtilaflarında, taraflar tarafından seçilecek, T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sistemine kayıtlı her biri birbirinden değerli ve mesleğinde temayüz etmiş, arabuluculuk eğitimini tamamlayarak, arabuluculuk kimlik kartı almış resmi arabulucular ile,
Özel bir toplantı yeri dahil, her türlü personel, yer, malzeme ve tüm lojistik desteğin sağlandığı üstün ve mükemmel hizmet organizasyonu ile arabuluculuk hizmeti verilmektedir.
Ayrıca ticari ve mesleki sözleşmelerde ise;
Sözleşmesine tahkim şartı koyarak sisteme dahil olan taraflara,
Aralarında bir ihtilaf çıkması halinde, ilk önce ARABULUCULUK KURUMU ile ÜCRETSİZ olarak en uygun ÇÖZÜMÜ bulabilecekleri,
Bu kurum ile çözüm bulamamaları halinde dahi, TAHKİM KURUMUNA başvurarak, ilk önce SULH yolunu deneyecekleri,
Daha sonra ise ALTERNATİF, GÜVENİLİR, HIZLI VE GİZLİ tahkim yargılaması yöntemi ile en geç 1 yıl içinde haklarını arayabilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Turan Karakaş

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı